top of page

Pla de Projecció Exterior

Nosaltres preparem el seu full de ruta per al seu procés d’internacionalització

lupa verde.png
estrategias icono.png
instrument icono.png
objetivos icono.png

Diagnosis

Diagnosis interna de la vostre empresa i del seu entorn amb l’objectiu de determinar la millor estratègia en cada cas.

 

Estratègies

Determinació de les estratègies fixes necessàries pel desenvolupament de les activitats internacionals de l’empresa.

 

Objectius

Definició dels objectius per les accions específiques destinades a l’expansió internacional.

 

Instruments

Establir els instruments per implementar el plà de projecció exterior internacional.

bottom of page