top of page

Els nostres serveis

Pila de contenedores

Gestió d'projectes

El nostre enfocament d’exportació es basa en la gestió de projectes. A partir de la definició d’uns objectius i una estratègia per desenvolupar nous mercats, s’estableixen les accions a dur a terme tant de tipus comercial com de marketing digital. Les accions s’implementen sobre la base d’un cronograma definit.

Estratègia d’internacionalització

En tots els projectes d’internacionalització que duem a terme hi ha una tasca prèvia i continuada de definició de l’estratègia d’exportació i de revisió de la mateixa al llarg del projecte, per anar-lo adaptant a les circumstàncies dels mercats internacionals i a les tendències.

Increment d’exportacions

L’objectiu principal de la nostra activitat té un sentit pràctic d’augment de vendes per les empreses amb qui col·laborem. Augmentar les exportacions és la raó principal a partir de la qual es desenvolupen les accions comercials i de marketing.

Marketing digital

Les accions i estratègies de marketing digital son cabdals i prioritàries no tan sols per posicionar els productes i les marques en el mercats internacionals, sinó que també permeten l’accés a nous clients i el manteniment del record en els que ja tenim. Tots els projectes que duem a terme tenen vinculada una estratègia de marketing digital i accions especifiques que en coherència amb la tasca comercial permetin arribar als objectius d’augmentar les exportacions.

Els nostres serveis
Casillas de correo

Contacta'ns

Gràcies pel teu missatge!

Sestrategic logo.png

Sestrategic

T'ajudem a exportar

  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page