top of page

Crèdits

En aquest apartat s'especifiquen les atribucions de tot el material gràfic utilitzat en aquest lloc web que ha realitzat per tercers aliens a l'organització.

Icono ladrillos<a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/ladrillo" title="ladrillo iconos">Ladrillo iconos creados por Smashicons - Flaticon</a>

Pagina de contacto<a href='https://www.freepik.com/photos/copy-space'>Copy space photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Icono Quimica<a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/quimica" title="química iconos">Química iconos creados por kliwir art - Flaticon</a>

Icono Fabricar<a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/robot" title="robot iconos">Robot iconos creados por xnimrodx - Flaticon</a>

Icono energia renovable <a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/energia" title="energía iconos">Energía iconos creados por nawicon - Flaticon</a>

Icono baño <a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/bano" title="baño iconos">Baño iconos creados por Pixel perfect - Flaticon</a>

Icono cable <a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/poder" title="poder iconos">Poder iconos creados por Freepik - Flaticon</a>

Icono casa <a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/ventilacion" title="ventilación iconos">Ventilación iconos creados por Freepik - Flaticon</a>

Icono bisagra <a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/bisagra" title="bisagra iconos">Bisagra iconos creados por Smashicons - Flaticon</a>

Pagina de politica de privacidad<a href='https://www.freepik.com/vectors/business'>Business vector created by jcomp - www.freepik.com</a>

Icono aumentar la venta <a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/lucro" title="lucro iconos">Lucro iconos creados por Freepik - Flaticon</a>

Foto de contacto<a href='https://www.freepik.com/photos/holding-cellphone'>Holding cellphone photo created by jannoon028 - www.freepik.com</a>

Icono de increase<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/economy" title="economy icons">Economy icons created by Freepik - Flaticon</a>

Icono de comercio<a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/comercio" title="comercio iconos">Comercio iconos creados por Eucalyp - Flaticon</a>

Llilicencia
bottom of page