top of page

Anàlisis de Mercats Internacionals

Estudis sectorials per conèixer les possibilitats reals d’un o més mercats

Estudi

Anàlisis socioeconòmic general del país (PESTEL).

 

Entorn

Legislació i regulació del sector

 

Penetració

Estratègia òptima d’entrada

 

Anàlisis exhaustiu

Anàlisis sectorial, dades històriques i evolució del sector.

Competència

Estudi dels principals actors del sector i anàlisis de la competència

bottom of page