+34 (93) 554 07 58 - info@sestrategic.com
Què ens ofereix Sestrategic?
Sestrategic és una empresa amb una llarga experiència de més de 10 anys en la gestió de projectes per a la internacionalització i l’assessorament per a la projecció exterior d’empreses, multinacionals i institucions. Les seves actuacions es centren en donar suport als seus clients i partners per desenvolupar les seves estratègies en el camp internacional.
La demanda de serveis de suport a la internacionalització està experimentant un important creixement, que es tradueix en un increment sostingut de la nostra activitat, mitjançant projectes que tenen una perspectiva de mig termini, focalitzats tan a empreses com a institucions.

Portada1
Portada2
Increment de les exportacions
Gestió de projectes

Portada3
Portada4
Planificació estratègica
Gestió de programes

Back to Top